Praktijk 2019

Om de resultaten van het gebruik van Allcrop op verschillende rassen inzichtelijk te krijgen zijn weer diverse proefrooiingen bij telers uitgevoerd. In de onderstaande tabellen zijn de proefrooiresultaten in staafdiagrammen verwerkt. Deze geven de opbrengst weer in de handelsmaat: 28-50 of 28-55, tenzij anders aangegeven. De resultaten van de proeven zijn omgerekend naar opbrengst per ha. In de staafdiagrammen geeft de y-as het aantal tonnen weer. Dank aan de telers voor de aanwezigheid en hulp tijdens het rooien.

Een mooi gemiddelde van +16,6% meer gewicht in de handelsmaat en een toename in het knolaantal van + 16,7%

Ook extra knollen: een toename van 10,0 %.

Aromata gaf in 2019 8,0 % meer opbrengst in de handelsmaat met 20,9 % extra knollen.

Asterix is voor het derde jaar positief getest met als resultaat een toename van gewicht in de handelsmaat van +5,7% en een knoltoename van +2,7%. Asterix is hier gelijktijdig met Mondial (zie verder) behandeld. Waarschijnlijk was deze behandeling, in tegenstelling tot Mondial, niet geheel op het ideale moment voor Asterix gezien de grotere toename in knollen (+11,5%) van dit ras in 2018. 

Challenger gaf 13,3% extra in de handelsmaat.Toename in het knolaantal is met 0,3% te verwaarlozen. 

De toename in het knolaantal is + 5,1%

Ook een hele mooie toename van 27,6% in knolaantal

Tevens bij Desiree een toename in het knolaantal van 20,9%   

Bij Dirosso nam het knolaantal toe met 6,5%. Teler gaf bij voorbaat aan dat de eerste behandeling te vroeg is uitgevoerd (als restant van behandeling andere rassen). Vanwege de opkomst van primaire virusplanten zijn de aardappelen vroeger doodgespoten.

Het knolaantal nam toe met 7,4%

Everest gaf met +4,8% meer knollen een gewichtstoename in de handelsmaat van een te verwaarlozen 0,5%. Het knolaantal in de maat 25/45 nam met +20,8% toe. Indien de planten wat langer hadden kunnen doorgroeien zou de gewichtstoename waarschijnlijk hoger zijn geweest. 

Ook Fabula reageerde goed op Allcrop, ook het knolaantal is met +12,4% extra toegenomen

De toename van het aantal knollen bedroeg +14,8%

Ook Hermes gaf een mooi resultaat met een knoltoename van +20,4%.

De resultaten van Allcrop op Innovator moeten verder worden onderzocht. Deze lopen sterk uiteen. Het knolaantal nam gemiddeld toe met slechts 1,6%.

Het knolaantal nam toe met +6%.

In deze hogere opbrengst nam het knolaantal toe met +25,8%

Ook dit jaar was er weer een goed resultaat op Miranda met +12,5% meer knollen.

Een toename in het knolaantal van +9,3%.

Een mooi resultaat op Mondial met een toename in knolaantal van +21,1%

Toename in knolaantal: +19,3%

Regina laat een negatief resultaat zien in de opbrengst. Het knolaantal nam verwaarloosbaar toe met +0,5%. Omdat bij de behandelde knollen minder knollen (18%) in de bovenmaat (50+) zitten zou het langer laten groeien wellicht een optie zijn.

Rumba gaf minder knollen van -4% en vervolgens ook een beperkt lagere opbrengst in de handelsmaat.                                          Commentaar: Het heeft er de schijn van dat hier bij één van de twee deelroooingen de getallen per abuis zijn verwisseld. Hier zijn de getallen precies andersom. 

Ook geeft Allcrop op Spunta met +10,4 % meer knollen weer een goed resultaat zoals de laatste jaren ook steeds is gebleken.

Meer weten over het gebruik of de resultaten? Dat licht ik graag toe in een persoonlijk adviesgesprek.
Bel Jan Reuvers op 06 – 347 07 524 of mail zodat ik kan terugbellen voor een afspraak:

Call Now Button