Praktijk 2020

Om de resultaten van het gebruik van Allcrop op verschillende rassen inzichtelijk te krijgen zijn weer diverse proefrooiingen bij telers uitgevoerd. In de onderstaande tabellen zijn de proefrooiresultaten in staafdiagrammen verwerkt. Deze geven de opbrengst weer in de handelsmaat: 28-50 of 28-55, tenzij anders aangegeven. De resultaten van de proeven zijn omgerekend naar opbrengst per ha. In de staafdiagrammen geeft de y-as het aantal tonnen weer. Dank aan de telers voor de aanwezigheid en hulp tijdens het rooien, uitzoeken, tellen en wegen.

Een mooie toename van +19,3% meer gewicht in de handelsmaat en een toename in het knolaantal van +12,5%. Net als vorig jaar een mooi resultaat.

Annabelle gaf in 2020 +9,50% meer knollen in de handelsmaat. Helaas zijn deze aardappelen te vroeg doodgemaakt waardoor de opbrengstvermeerdering bij      +2,5% is blijven steken.

Bij Arizona een afname in het gewicht in de handelsmaat. Het knolaantal nam daarentegen toe met +8,2 %. Het totale gewicht (alle knollen) nam toe met +9,1%! Het lijkt erop dat de toepassing niet geheel volgens de gebruiksaanwijzing is verlopen.

Het resultaat van Arsenal was positief met een toename van het gewicht in de handelsmaat van +7,1%.  Het knolaantal is niet toegenomen. 

Carrera gaf 5,6% extra in de handelsmaat. Geen toename in het knolaantal. In de toepassing is Carrera gelijktijdig behandeld met olie en een insecticide en phytophthora bestrijding. 

De toename in het knolaantal is +13.6%

Ook een hele mooie toename van 15,8% in knolaantal

Voor Festien een toename van 14,2% in knolaantal

Nu voor het eerst, na vele jaren, is de toepassing in 2020 op Innovator zeer geslaagd. Het knolaantal nam met 11,3% toe. Er is daarentegen nog geen volledige zekerheid over de verklaring hiervan. Innovator wordt verder ook dit jaar in het onderzoek weer meegenomen.

Bij Ivory Russet nam het knolaantal toe met 15,5%. 

 

Het knolaantal nam toe met +7,5%

Ook dit jaar reageerde Spunta weer goed op Allcrop, ook het knolaantal is met +15,6% extra toegenomen

De toename van het aantal knollen bedroeg +6,7%

Ook Zinared gaf een mooi resultaat met een knoltoename van +15,00%.

Meer weten over het gebruik of de resultaten? Dat licht ik graag toe in een persoonlijk adviesgesprek.
Bel Jan Reuvers op 06 – 347 07 524 of mail zodat ik kan terugbellen voor een afspraak:

Call Now Button