Proefbedrijf Zwaagdijk

In de afgelopen jaren hebben er steeds proeven gelopen op meerdere locaties van Vertify, voorheen Proeftuin Zwaagdijk.

Hieronder tonen we de meest recente resultaten van seizoen 2020, met een extra opbrengst van 8,5% in Spunta. 

Ook in 2019 hebben we Spunta in Zwaagdijk getest.  Toen was de meeropbrengst 6,7%. Na de eerste bespuiting hadden we de pech dat er een regenbui van 27 mm overheen kwam. Mogelijk is dat de oorzaak van de lagere uitkomst ten opzichte van het eerste jaar.

In 2018 testten we Spunta onder hete, droge omstandigheden. De aardappels werden toen tweemaal beregend, met als resultaat destijds toch een prachtige 10,5% meeropbrengst. 

Proefbedrijf Vertify, voorheen Proeftuin Zwaagdijk, voert de teeltproeven uit voor Allcrop.

Vertify is gespecialiseerd in meststoffen onderzoek, rassenonderzoek, teelttechniek, gewasbechermingsmiddelen-onderzoek en residu-onderzoek.

Binnen Vertify is veel expertise aanwezig op het gebied van de uitvoering van proeven. Het soort proeven dat Vertify nu 3 jaar voor Allcrop heeft uitgevoerd zijn gericht op de pootaardappelteelt.
We testen de dosering, de toepassing en de combineerbaarheid met bijvoorbeeld andere toedieningen.

Allcrop is daarbij steeds in de reguliere, vloeibare vorm getest zoals die ook door onze klanten in de praktijk worden gebruikt. Resultaten van onze klanten staan hier.

Call Now Button