Dit zeggen de Allcrop-gebruikers van het eerste uur:

“Na 3 jaar proeven te hebben gedaan met Allcrop zijn we wel overtuigd dat Allcrop meer waarde geeft. Uit onze proeven blijkt dat Allcrop in de meeste rassen gemiddeld ca. 10% meer opbrengst geeft in de potermaat. Wij hebben de proeven bij de volgende rassen uitgevoerd: Fabula, Carrera Ivory Russet en Innovator. Bij de eerste 3 rassen was het resultaat positief alleen bij  Innovator had het geen positief resultaat (ook niet negatief). Hoe het middel precies werkt weten we niet, maar het werkt wel! En het is ook nog eens een groen middel. Win win situatie. We gaan de proef de komende jaren dan ook nog verder uitbreiden. Tot nu toe spoten we Allcrop nog apart. Komend jaar gaan we ook een proef doen om het met de olie en phytophthoramiddel mee te spuiten.”

Geert Andringa

Pootgoedbedrijf Mts. Andringa Oosterbierum/Minnertsga

“Ik ben altijd wel in voor iets nieuws. Maar ja, er zijn zoveel middeltjes hé? Jan Reuvers was erg enthousiast over Allcrop. Voor mij was het belangrijk dat hij ook testuitslagen had, maar meer nog: dat hij bereid was om later in het seizoen terug te komen voor het proefrooien. Dat kunnen we zelf ook wel, maar je weet wel hoe dat gaat in alle drukte. We zijn samen het land in geweest en de cijfers waren goed. Meer knolaantal op de Actrice en de Cimega.
Die Cimega had nog wel beter gekund, die heb ik eigenlijk net iets te vroeg gespoten met Allcrop.
Bovendien heb ik het perceel ‘onbehandeld’ geen allcrop gegeven, maar wel een ander concentraat. Als je dat meeweegt, is het dus helemaal mooi dat het perceel met Allcrop toch nog een duidelijke stijging laat zien in de goede maat.
Dus ja, ik ga er mee door, volgend jaar. Ook met het oog op de toekomst. Met stikstof ben ik al flink teruggegaan, ook om ze dood te kunnen krijgen. Maar dan wil je wel dat die knol nog even goed doorgroeit en juist in dat stukje zie ik wel de meerwaarde van zo’n bladbemester. Van deze bladbemester, in elk geval.

Wilco Driesprong

Akkerbouwer in Middenmeer

“In 2019 ben ik voor het eerst Allcrop gaan testen. In augustus heb ik samen met Jan Reuvers de proefrooiing gedaan; gesorteerd, geteld en gewogen. Dat voelt beter, om daar zelf bij te zijn en bovendien was ik erg benieuwd wat er uit zou komen. Bij ons hebben we de Spunta behandeld en de Hermes. Op de Hermes hadden we 11% meer in de handelsmaat en op de Spunta dik 9%. Dat waren mooie resultaten. Ik had ook andere proeven lopen, met andere middelen. Maar de resultaten van Allcrop waren dusdanig dat ik het zeker weer ga gebruiken. Met een kritisch oog, want één jaar is geen jaar. Ik wil drie jaar goede resultaten zien voordat ik er definitief bij blijf. Wat me aansprak in Allcrop is dat het een natuurlijk middel is.”

Frank de Schutter

Pootgoedteler te Vierhuizen

In droge zomers toch goed om wat extra te geven 

“Een paar jaar geleden had ik Allcrop gebruikt en zat er een keer een negatieve proefuitslag tussen, die had Jan zelf trouwens gedaan. Dat was even een domper, toen ben ik gestopt. Maar daarna kregen we van die droge zomers en had ik het idee dat we toch minder hadden als daarvoor, met Allcrop. Dus zijn we weer begonnen, en de Rudolph leek het er goed op te doen. Dat ras is een moeilijke zetter, perfect voor Afrika, maar in het pootgoed wil je toch graag die ene extra knol eraan. Nu doen we een aantal rassen, want met al die sporenelementen erin zul je toch die plant wel ondersteunen, en die kant moeten we toch op met zijn allen. En ik denk er goed om dat ik netjes spuit. Zonder olie erbij, mooi in de avond, als het windstil en je met fijne druppel kunt rijden. Je weet niet wat de komende zomer gaat doen, maar ik heb een goed gevoel bij dit middel.”

Theo Amsing

Akkerbouwer in Westernieland

Onderwatergewicht bleef gelijk

“We zitten hier op zand- en dalgrond, ik teel aardappelen voor de zetmeel. Het gaat mij dus puur om de extra’s kilo’s. Ik heb genoeg percelen om meerdere proefvelden te kunnen uitzetten en dat wil ik ook, want ik ben meerdere middelen aan het proberen. Het gaat mij erom wat het doet op onze rassen, daarvoor moet je het toch zelf proberen. Ik heb Allcrop drie keer gespoten. De tweede en derde keer tegelijk met de bespuiting tegen phytopthora want ik hoef me natuurlijk geen extra werk op de hals te halen. De resultaten waren boven verwachting, ondanks de droge zomer. Het onderwatergewicht is gelijk gebleven maar we hadden wel meer tonnen. Gemiddeld over alle behandelde percelen zaten we op ruim 10% extra. Het kan dus altijd uit.”

Jan Steenbergen

Zetmeelteler te Exloo

Volgend jaar meerdere percelen

“Ik was verrast dat Allcrop in de praktijk zo goed werkte in het droge jaar 2018. Zo op het oog was aan het gewas geen verschil te zien. Vanwege de minerale olie waar ik de aardappelen ook mee spuit, rijd ik wel een paar keer extra. Maar de sortering was egaler en de opbrengst hoger. Ook in 2017 was er al een duidelijk positief verschil te zien. Al het uitgangsmateriaal is behandeld. Komend jaar doen we het weer maar dan met grotere oppervlakten.”

Sipke Adema

Pootgoedteler te Holwerd

Een verrassende uitkomst!

“Teeltjaar 2018 hebben wij een proef uitgevoerd met de bladbemesting ‘Allcrop bioplasma’. De proef hebben wij gedaan op een perceel met Spunta’s, Miranda’s en een perceel met Noya’s. Ondanks het droge seizoen zijn de uitkomsten van de proef toch zeer positief. Bij alle proeven is er meer dan 10% opbrengstverhoging in de maat 28 – 55.
Het verbaasde ons dat de werking tijdens het gehele groeiseizoen niet te zien is aan het blad en dat de plant er voor het oog geen profijt van heeft. Maar tijdens het proefrooien en het tellen en wegen van de knollen werden wij toch positief verrast. We gaan de proeven met Allcrop dan ook zeker doorzetten in de komende teelt.”

Enno Wierenga

Pootgoedteler te Lauwerzijl, Mts. Wierenga-Gaaikema

Eerst op proef met de Spunta’s maar in 2018 breder gebruik

 

“Het uitgangspunt is voor mij altijd een gezonder gewas met meer inhoud en een hogere opbrengst. We hebben het op verschillende rassen toegepast. Van een aantal rassen hebben we geen effect kunnen meten omdat die geheel behandeld zijn. In zo’n droog jaar grijp je naar verschillende middelen om het gewas vitaal te houden. Ondanks het gebruik van vloeibare kunstmest bleken de aardappelen waarop ik ook Allcrop heb gespoten een betere opbrengt te geven. Komend seizoen wil ik dan ook meer van mijn pootgoed gaan behandelen.”

Hans van Kuiken

Pootgoedteler te Wierum

Call Now Button