Praktijkproeven en SPNA per ras

In de afgelopen jaren deden we elk jaar proefrooiingen met een controlestrook, bij verschillende telers, bij de proefboerderijen in Kollumerwaard en Noord-Holland en op diverse rassen. Hier staan de resultaten per ras. Het staafdiagram geeft de opbrengst in de gewenste handelsmaat: 28-50 of 28-55, tenzij anders aangegeven. In de tekst eronder noemen we ook de toename in totaalgewicht per hectare.  Dank aan de telers voor de aanwezigheid en hulp tijdens het rooien.

De Actrice geeft een mooie toename van +19,3% meer gewicht in de handelsmaat en een toename in het knolaantal van +12,5%. Goede resultaten over meerdere jaren.

Ook Arizona reageerde goed op Allcrop. Plus 17,1% en ook het knolaantal is met +10,6% extra toegenomen.

Bij Arizona een afname in het gewicht in de handelsmaat. Het knolaantal nam wel toe met +8,2 %. Het totale gewicht (alle knollen) nam toe met +9,1%! Het lijkt erop dat de toepassing niet geheel volgens de gebruiksaanwijzing is verlopen.

Asterix gaf in 2018 bijna 9 % meer opbrengst in de handelsmaat met 11,5 % extra knollen.

Agria gaf dit seizoen met Allcrop + 9% meer knollen.

Annabelle gaf in 2020 +9,50% meer knollen in de handelsmaat. Helaas zijn deze aardappelen te vroeg doodgemaakt waardoor de opbrengstvermeerdering bij   +2,5% is blijven steken. Zie ook tabel proef uit 2018 met beter resultaat.

Annabelle gaf in de maat 28-50, ook extra knollen: een toename van 15,3 %. Een veel beter resultaat dan in 2020, maar in beide gevallen wel een mooi effect op dit ras.

Het resultaat van Arsenal was positief met een toename van het gewicht in de handelsmaat van +7,1%.  Het knolaantal is niet toegenomen. 

Altus (zetmeel) werd gerooid half oktober en gaf een extra opbrengst > 28 mm., van + 8,9 %.

Cronos. Ook een hele mooie toename van 27,6% in knolaantal

Challenger gaf 13,3% extra in de handelsmaat. Toename in het knolaantal is met 0,3% te verwaarlozen. 

De Colomba gaf een toename in het knolaantal van + 5,1%

Carrera gaf 5,6% extra in de handelsmaat. Geen toename in het knolaantal. In de toepassing is Carrera gelijktijdig behandeld met olie en een insecticide en fytoftora bestrijding. 

Een van de toppers op deze lijst: Carrera met bijna 20% extra in de handelsmaat. Dit was een praktijkproef in 2018.

Tevens bij Desiree een toename in het knolaantal van 20,9%   

De Donata doet het leuk met Allcrop: Het knolaantal nam toe met 7,4%

Everest gaf met +4,8% meer knollen een gewichtstoename in de handelsmaat van een te verwaarlozen 0,5%. Het knolaantal in de maat 25/45 nam met +20,8% toe. Indien de planten wat langer hadden kunnen doorgroeien zou de gewichtstoename waarschijnlijk hoger zijn geweest. 

Bij Dirosso nam het knolaantal toe met 6,5%. Teler gaf bij voorbaat aan dat de eerste behandeling te vroeg is uitgevoerd (als restant van behandeling andere rassen). Vanwege de opkomst van primaire virusplanten zijn de aardappelen vroeger doodgespoten.

Edony: de toename in het knolaantal is +13.6%

Een nieuw ras voor Allcrop met hoge potenties! Op de Friese klei gaf dit ras 32% meer knollen in de handelsmaat en 11,3% extra gewicht.

Met 10,2% extra knollen gaf de Fabula 10,3 % extra gewicht.

Fontane reageert  netjes: de toename van het aantal knollen bedroeg +14,8%

Deze proef  op Festien liep in Duitsland, maar als we het omrekenen naar de Nederlandse handelsmaat 28/55 dan komen we op de volgende cijfers: 14,2% meer gewicht en 6,9% meer knollen.

Net als in 2019 (11,6% meer gewicht en 20,4 meer knollen) gaf Hermes in 2021 een mooi resultaat met 12,2% en een knoltoename van 16,3%.

In 2021 gaf de proef bij de SPNA een mooi totaal resultaat van + 8,3 meeropbrengst. In de maat 28/55 bleek dit resultaat + 7,3 %. Het knolaantal nam met 3,3 % toe, ondanks Juni als pootmaand en een eerste toediening pas na de langste dag.

Op Ivory Russet nam het knolaantal toe met +6%. Het kan dus wel, een jaar eerder ging het met dit ras helemaal mis, zo eerlijk moeten we ook zijn.

Het enige ras die negatief boekte in de maat 28-50.  Daarentegen geeft de maat 50+ na behandeling een gewichtstoename van meer dan 60%, waarbij de totaal gemiddelde gewichtstoename + 8% bedroeg. In 2019 was deze wel positief.

De Jelly: In deze hogere opbrengst nam het knolaantal toe met +25,8%

King Russet: Het knolaantal nam toe met +7,5%

Miranda gaf 15,5% extra in de maat 28-50.Toename in het knolaantal is te verwaarlozen. 

Mona Lisa: Een toename in het knolaantal van +9,3%.

Een mooi resultaat op Mondial met een toename in knolaantal van +21,1%

Noya werd voor het eerst getest in 2018 met als resultaat 5,5% extra knollen en meer toename in de handelsmaat: +12,4%. 

 

De echte Ranomi kan hard zwemmen maar de aardappel Ranomi kan ook hard groeien: toename in knolaantal: +19,3%! 

Regina laat een negatief resultaat zien in de opbrengst. Het knolaantal nam verwaarloosbaar toe met +0,5%. Omdat bij de behandelde knollen minder knollen (18%) in de bovenmaat (50+) zitten zou het langer laten groeien wellicht een optie zijn.

Rumba gaf minder knollen van -4% en vervolgens ook een beperkt lagere opbrengst in de handelsmaat.  Commentaar: Het heeft er de schijn van dat hier bij één van de twee proefstroken de getallen per abuis zijn verwisseld. Hier zijn de getallen precies andersom. 

Geen tekst ingevoerd?

Rashida, nieuwe tabel 2023, moet nog tekst bij.

Ook geeft Allcrop op Spunta met +10,4 % meer knollen weer een goed resultaat zoals de laatste jaren ook steeds is gebleken.

Hierboven ziet u de resultaten van de proef waarbij de dosering met 50% per bespuiting is verhoogd. Dit resulteerde in een toename van het knollenaantal met +6,8%. De proef met de standaardhoeveelheid is vanwege het beregeningsverbod geheel verdroogd waardoor een vergelijking met deze hogere dosering niet objectief is.

Nog een nieuwe ras met een keurig resultaat! De Sifra gaf 13,4% meer knollen en 13% meer gewicht.

Resultaat op Seresta voor de zetmeel, half oktober. Een dikke plus van 7,3 % op het totaalgewicht > 28 mm.

De toename van het aantal knollen bedroeg +6,7% op een proefstrook in de Sylvana.

Ook Zinared gaf een mooi resultaat met een knoltoename van +15,00%.

Meer weten over het gebruik of de resultaten? Ik kom graag langs. Bel Jan Reuvers op 06 – 347 07 524. Of app of mail zodat ik kan terugbellen voor een afspraak:

Call Now Button